erasmus

W dniach 16 – 20 października gościliśmy partnerów projektu w Warszawie.

W naszej szkole 17 października w godzinach 9.00-14.00 odbyło się spotkanie „Job shadowing”.
_DSC7533 (1280x856)    _DSC7490 (1280x718)

W spotkaniu brali udział nauczyciele ze szkół berlińskich i warszawskich, którzy są uczestnikami projektu. Podczas spotkania nauczyciele zwiedzili naszą szkołę, zapoznali się z warunkami i metodami pracy.

Goście uczestniczyli w dwóch lekcjach: geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Tematem pierwszej z nich, prowadzonej przez panią Adrianę Marczyńską było Zróżnicowanie rasowe i językowe ludności świata, natomiast pan Marcin Kozera przygotował lekcję w języku angielskim Hejt STOP  na temat mowy nienawiści obecnej na stronach portali społecznościowych.

 Po obserwacji lekcji nastąpiło ich omówienie oraz odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor, na którym zaprezentowano dotychczasowe działania szkoły w zakresie różnorodności kulturowej. Pani Justyna Połacieniec, nauczycielka języka angielskiego, przedstawiła je w formie prezentacji multimedialnej. 

 Cele projektu:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji językowych 20 nauczycieli ZSP Goniądz do III 2018,
 • podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji ZSP Goniądz do III 2018,
 • zapoznanie się ZSP Goniądz z dobrymi praktykami w zakresie nauczania i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wdrożenie rozwiązań zdobytych przez 20 pracowników szkoły w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu do III 2018,
 • wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie nowych metod kształcenia i modernizację warsztatu pracy nauczyciela ZSP Goniądz do III 2018,
 • zrealizowanie mobilności (wyjazdów) zagranicznych 20 pracowników ZSP Goniądz.

 

Planowane efekty:

Udział w Job Shadowing umożliwi uczestnikom poprawę zawodowych kompetencji. Szkolenie będzie miało wpływ na pracę nauczycieli w obszarach:

 • zachęci do szerszego wykorzystania TIK i multimediów w nauczaniu,
 • odświeży zainteresowania nauczycieli w dziedzinie, której nauczają,
 • umożliwi im dostęp do większego zasobu materiałów metod i technik,
 • zapewni nauczycielom szerszy ogląd metod i technik, z których skorzystają w szkole macierzystej,
 • poszerzy wiedzę o Republice Czeskiej, którą szczególnie historycy wykorzystają na lekcjach,
 • zwiększy perspektywy zawodowe nauczyciela,
 • zmotywuje nauczycieli do dalszego rozwoju zawodowego,
 • wpłynie na poprawę kompetencji nauczycieli w zakresie języka obcego i umiejętności komunikacyjnych.

Zdobyta wiedza posłuży nauczycielom do stworzenia bazy materiałów edukacyjnych dla innych nauczycieli. Uczestnicy, dzięki ukończeniu przygotowania językowego oraz posługiwaniu się j. ang. w trakcie odbywania Job Shadowing zdobędą nowe umiejętności językowe.

 

Zagraniczne mobilności edukacyjne i działania związane ze współpracą międzynarodową przyczynią się to rozwoju osiągnięć edukacyjnych uczniów (szczególnie zdolnych, ale głównie tych wykazujących deficyty edukacyjne) i będzie motywować ich do dalszej pracy. Zagraniczna mobilność kadry pedagogicznej, analiza dostępnych metod pracy w zagranicznych placówkach, wykorzystanie tej wiedzy do analizy pracy własnej wpłynie na podniesienie efektywności pracy, a praca dydaktyczna i wychowawcza nauczycieli prowadzona będzie na wysokim poziomie. ZSP podniesie prestiż i opinię o swojej placówce – zarówno wśród obecnych uczniów i ich rodziców/opiekunów, jak i wśród kandydatów do nauki w szkole.

 

Pozostałe efekty:

 • wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk;
 • poznanie praktycznych rozwiązań w nauczaniu stosowanych w europejskich instytucjach;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli według zagranicznych standardów; nawiązanie kontaktów, które dają szansę rozwoju i realizacji dalszych projektów;
 • możliwość współpracy nad wspólnym problemem z partnerami z innych krajów;
 • opracowanie lub przenoszenie innowacyjnych rozwiązań w działaniach związanych z edukacją szkolną.

Czas trwania projektu - 1.09.2016 - 31.08.2018

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Tytuł projektu

Kompetencje międzykulturowe nauczycieli 
w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin

Projekt realizowany z funduszy Komisji Europejskiej 
w ramach programu 
Erasmus+.  

Realizatorzy projektu /strona polska/

Miasto stołeczne Warszawa

Szkoły, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy:

ü  Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej

ü  Gimnazjum nr 141 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

ü  XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli:

ü  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Uczelnia pedagogiczna:

ü  Akademia Pedagogiki Specjalnej

 

Realizatorzy projektu /strona niemiecka/

Berlin - reprezentowany przez Senat Berlina, Departament 
ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki (Partner projektu)

Szkoły, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy:

ü  Schiller-Gymnasium

ü  Robert-Jungk-Oberschule

ü  Katharina-Heinroth-Grundschule

Organizacje pozarządowe:

ü  EBB Europaberatung GmbH

ü  Eine Welt der Vielfalt Berlin e.V.

Cele projektu:

1.       podniesienie jakości (w tym efektywności) pracy nauczycieli w wielokulturowej klasie
2.       integracja uczniów cudzoziemskich/uchodźczych ze środowiskiem szkolnym
3.       przygotowanie studentów kierunków pedagogicznych do pracy w wielokulturowym środowisku szkolnymOdsłony: 210
Utworzono: niedziela, 05, listopad 2017 09:12

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach